czwartek, 17 listopada 2011

dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 9 
im. Marii Dąbrowskiej w ZawierciuAUTORZY: JUSTYNA ZASUŃ, JOANNA OLMIŃSKA
WEBQUEST POWSTAŁ W RAMACH PROJEKTU ,,BELFER ONLINE" REALIZOWANEGO PRZEZ RODN ,,WOM" W KATOWICACH  W  DZIAŁANIU 4 PO KL